Rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy

Logotyp 2018 1000

Bratkówka,  dnia 09.05.2018 r

F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z przeprowadzonego zamówienia publicznego z dnia 25.04.2018r. 
na dostawę sprzętu komputerowego i dostawę licencjonowanego systemu informatycznego

Adres zamawiającego:
F.P.H.U. MAXSTONE s. c.
Bratkówka 153, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu: Krzysztof Wójcik - Współwłaściciel
tel. +48 604-512-446, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dotyczy: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy MAXSTONE s.c. w Bratkówce przez zakup innowacyjnej linii do produkcji kamienia dekoracyjnego gipsowego" - nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Do realizacji wykonania zamówienia wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „EPS” Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul 11 Listopada 50.

Uzasadnienie:

Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i systemu informatycznego zostało upublicznione na stronie internetowej www.max-stone.pl w dniu  25.04.2018 r. z możliwością składania ofert do dnia 04.05.2018 r. do godz.  900. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Podczas jej sprawdzenia stwierdzono, że spełniają ona wymogi zawarte w Ogłoszeniu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „EPS” Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul 11 Listopada 50 uzyskała największą liczbę punktów, oprócz ceny spełniła ona również oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do warunków gwarancji i serwisowania, dlatego została wybrana do realizacji dostawy.


09.05.2018 roku , Krzysztof Wójcik,  Współwłaściciel

Siedziba firmy

MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.
Bratkówka 130A,
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-237-13-32
biuro@max-stone.pl

Dział Handlowy

e-mail: handlowy@max-stone.pl
e-mail: zamowienia@max-stone.pl
tel. +48 609 762 532
tel. +48 609 565 626
tel. +48 604 512 446

Dział Marketingu

Dział Eksportu

e-mail: export@max-stone.pl
tel. + 48 729 415 042

sklep stopka przejdz

Copyright © 2019 MAX-STONE sp. z o.o. sp. k., 38-406 Odrzykoń
e-mail: biuro@max-stone.pl, tel.: + 48 609 762 532, http://max-stone.pl, NIP: 684-237-13-32

Search